Muiterij Kantje Boord, een koor waar woorden gaan leven!
Muiterij Kantje Boord is opgericht in 1998. De eerste repetitie vond plaats in Café De Bocht te Dussen met drie zangers en één accordeonist. Op het repertoire stond een oer-Hollandse traditional die eenstemmig met veel plezier werd gezongen. Nog steeds repeteert Muiterij Kantje Boord in Café De Bocht en nog steeds wordt met veel plezier gezongen maar inmiddels wel met circa veertig zangers en meerdere muzikanten. Onder leiding van een inspirerende en professionele dirigent worden aan zee gerelateerde en met emotie doorspekte liederen twee-, drie- of vierstemmig gezongen in het Nederlands, Engels, Iers of Duits. U kunt die beluisteren op de vier CD’s die in de loop van de tijd zijn uitgebracht.

Muiterij Kantje Boord is een graag geziene gast op nationale- en internationale festivals, havendagen, evenementen en besloten bijeenkomsten. De optredens vinden plaats van Ierland tot Denemarken, van Duitsland tot Zwitserland en van Roemenie weer terug in eigen land. En waar Muiterij Kantje Boord optreedt geniet het publiek steevast van een koor, dat het ene moment ontroerende liedjes vertolkt en het andere moment de toeschouwers op de tafel weet te krijgen.

Nieuwsbrief
Open communicatie binnen het koor vinden wij als bestuur belangrijk. Via een nieuwsbrief die onregelmatig verschijnt worden er mededelingen gedaan over de lopende zaken en toekomstplannen. Het streven is om minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief te versturen.

Repetitieavond:
Elke week op dinsdagavond van 20.30 tot 22.30 uur.
Pauze van 21.30 tot 21.45 uur.
Tijdens de zomervakantieperiode wordt een aantal weken niet gerepeteerd.
Locatie Café De Bocht, Dorpsstraat 48, 4271 Dussen.

Repertoire:
Het repertoire bestaat uit een mix van shanties die worden gezongen in het Nederlands, Engels, Iers en Duits.

Wat zijn shanties: Rond de eeuwwisseling namen op de wereldzeeën stoomschepen de plaats in van de zeilschepen. Door het verdwijnen van de zeilschepen, ook wel windjammers genoemd, dreigden ook de shanties in de vergetelheid te raken. De zeemannen, op die schepen moesten heel vaak dezelfde handelingen doen: de zeilen hijsen; de zeilen strijken; het anker lichten of de masten opzetten. Dat was zwaar en eentonig werk en daarom zongen ze daar ritmische liedjes bij. Door het herhalen van een bepaalde zin in een bepaald ritme leek het werk lichter. Die liedjes noemen we shanties. Het waren functionele liedjes. Shanties hebben niet altijd een verhaal. Het gaat niet om het verhaal dat wordt verteld, maar om de korte zinnetjes en stopwoordjes die ervoor moesten zorgen, dat de zeemannen tegelijk aan de touwen trokken. Niet al deze liederen vonden hun ontstaan rechtstreeks in de zeevaart. Sommige werden overgenomen uit het arbeidsrepertoire van negers, die belast waren met het laden en lossen van de schepen of uit het milieu van de houthakkers en goudzoekers, waarin zeelui soms enige tijd hun geluk beproefden om vervolgens, met kennis van nieuwe melodieën en teksten, naar de zeevaart terug te keren. Met shanties worden uitsluitend die liederen bedoeld, die werkondersteunend gebruikt werden. De liederen konden gaan over havenplaatsen die waren aangedaan, thuis of in het buitenland. Natuurlijk gingen deze dan over zaken als; liefde, avontuur, medelijden, bijzondere personen, gevechten of eenvoudigweg over alledaagse dingen.

AVG procedure:
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) procedure staat op onze website vermeld.

Lid worden:
Op elk moment van het jaar worden nieuwe leden toegelaten. Dit is niet leeftijdgebonden, maar wel streven we ernaar om jonge mensen aan te trekken vanwege de veroudering van het koor. De aannameprocedure is als volgt:
1) Een aspirant lid meldt zich uitsluitend aan via een van de bestuursleden. Ook als een lid een aspirant lid wil inbrengen, moet dit eerst gemeld worden bij een van de bestuursleden zodat het bestuur de procedure in werking kan stellen.
2) Het aspirant lid wordt eerst per mail voorgesteld aan de overige leden. De leden kunnen bij deze eerste oriëntatie bezwaren inbrengen, maar uitsluitend op het vlak van “risico’s voor het groepsproces binnen Muiterij Kantje Boord”.
3) Na de eerste oriëntatie worden eventuele bezwaren beoordeeld en besluit het bestuur of de bezwaren voldoende gegrond zijn om het aspirant lid af te wijzen. Besluiten over bezwaren worden teruggekoppeld naar de betreffende leden.
4) Bij geen afwijzing volgt een uitnodiging om vrijblijvend de eerste repetities bij te wonen, te luisteren en eventueel al mee te zingen. De voorzitter stelt bij het eerste repetitiebezoek het aspirant lid mondeling voor aan de overige leden. De proefperiode van drie maanden begint hiermee voor het aspirant lid.
5) De dirigente neemt bij het aspirant lid zo spoedig mogelijk een stemtest af, waarbij bepaald wordt in hoeverre het aspirant lid kan zingen en bij welke stemgroep het aspirant lid thuishoort.
6) Tijdens de proefperiode kan het aspirant lid uitsluitend actief deelnemen aan repetities en als gast, niet als zanger, deelnemen aan optredens.
7) Voor andere kooractiviteiten tijdens de proefperiode zal het bestuur beslissen of deelname nuttig kan zijn en indien akkoord zal het bestuur zorg dragen voor een uitnodiging aan het aspirant lid.
8) Als er tijdens de proefperiode bezwaren rijzen van leden, kan dit alsnog gemeld worden bij het bestuur. De bezwaren worden op waarde ingeschat en meegenomen ter overweging in het bestuursbesluit.
9) Tijdens de proefperiode heeft het aspirant lid geen toegang tot het inloggedeelte van onze website waarop de liederen vermeld staan. Voor hulpmiddelen tijdens de repetities kunnen kopieën worden verstrekt.
10) Na afloop van de proefperiode wordt er na overleg met de dirigente door het bestuur bepaald of het aspirant lid definitief lid kan worden. Er wordt vastgesteld of het aspirant lid het naar zijn zin heeft, past bij het koor en zich volledig confirmeert aan het groepsproces binnen Muiterij Kantje Boord. De definitieve toelating wordt medegedeeld aan de leden.
11) Bij afwijzing van het aspirant lid kan besloten worden om het aspirant lid voor te stellen om voor eigen rekening zangscholing te gaan volgen en na een bepaalde periode nogmaals te beoordelen of hij lid kan worden van het koor.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 4 personen.
– Peter Ribbers voorzitter,
– Bert Mouthaan secretaris,
– Frans van Dortmont penningmeester en
– Paul Bruinsma activiteiten.

Commissies:
Er is een muziekcommissie hoofdzakelijk voor het vaststellen van het nieuwe repertoire en er is een activiteitencommissie (doe en denk tank) voor het organiseren van activiteiten voor het koor.

Smoelenboek:
Voor elk lid is het “smoelenboek” beschikbaar. Hierop staan alle foto’s met namen en vermelding van taken van diverse leden. Het “smoelenboek” wordt bij nieuwe leden in de introductiemap gestopt.

Dirigente:
Onze dirigente is Annemieke Kamphuis uit Vlijmen. Zij is conservatorium geschoold en heeft ongeveer 30 jaar ervaring als koordirigent. Haar hoofdmotto is het zingen, laten zingen en met plezier muziek beleven. Voor verder info zie haar website: www.binnenbrabant.nl

Stemvorming:
Tijdens de repetities wordt beperkt gerepeteerd voor stemvorming. Als een koorlid verder wil met stemvorming kan dit in overleg met onze dirigente die tevens zangpedagoge is. De kosten hiervoor zijn geheel voor eigen rekening.

Koorscholing:
Tijdens de repetitieavonden worden bestaande en/of nieuwe muziekstukken ingestudeerd. Het kan zijn dat de dirigente zanggroepen voor de repetitie apart neemt om bepaalde muziekstukken in te studeren.

De volgende partijen zijn aanwezig:
– Baritons
– Tenoren 1 en 2
– Bassen

Kooropstelling:
Deze is flexibel, afhankelijk van de optredens, locatie en andere omstandigheden. Dirigente bepaald de opstelling. Tijdens de repetities staan de bassen in het midden, de tenoren 1 en 2 rechts daarvan en de baritons links.

Kleding:
De kleding tijdens optredens mag per persoon verschillend zijn. Dat wil zeggen.: geen korte broek, geen (sport)cap, geen sandalen of slippers. Het advies is dan om een donkerblauw of blauw/wit gestreept shirt aan te trekken. Een wit, donkerblauw of blauw/wit gestreept hemd met daarop een donkerblauw overhemd kan ook. Bij voorkeur een een dwars gestreepte sjaal en pet. Een kwalitatief goede online winkel voor schipperskleding is www.kantjeboord.nl Mocht het zo zijn dat tijdens ‘warme’ optredens regen verwacht wordt, probeer dan te zorgen voor een donkerblauw of desnoods zwart regenjack. Het is n.l. geen gezicht om ons te zien optreden in gele, rode of andere felle kledij. De kleur is over het algemeen donkerblauw. Bij zonneschijn de zonnebril tijdens het optreden afzetten.

Deelname optredens/evenementen:
De optredens die wij kiezen zijn zoveel mogelijk shantie gerelateerd. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal sociale optredens in bijvoorbeeld bejaarden- en verzorgingstehuizen, meestal tijdens de repetitieavonden. Ook zijn er gezellige optredens, meestal op uitnodiging, waarbij de gage een welkome aanvulling is voor de kas. Als koor willen wij zo goed mogelijk presteren en is het wenselijk dat er zoveel mogelijk zangers deelnemen aan de optredens. Om de deelname bekend te maken sturen wij digitaal de datumprikker rond. Deze datumprikker moet binnen enkele dagen beantwoord worden, zodat het bestuur en de organisatie snel inzicht heeft in het aantal deelnemers aan de optredens/evenementen. Afhankelijk van de afstand worden de optredens bezocht met eigen vervoer of met een touringcar. Supporters zijn altijd welkom en kunnen met eigen vervoer of de touringcar meereizen. Van elk optreden worden de gegevens vermeld in de agenda op onze website.

Liederenmappen:
Op het beveiligde deel van onze website staat ons repertoire vermeld. De inlogcode voor het beveiligde deel van de website wordt afgegeven, na de proefperiode van het aspirant lid, bij het definitieve lidmaatschap. De liederen van het repertoire, teksten en zo mogelijk notenschrift zijn digitaal beschikbaar om te kopiëren. Mutaties in deze bestanden zoals aanvullingen en wijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt en bekend gemaakt via mail. Elk lid kan digitaal een liederenmap uitprinten en voor zichzelf samenstellen. De liederenmap kan gebruikt worden tijdens de repetities. Op onze website staat een korte cursus noten lezen.Tijdens de optredens wordt gebruik gemaakt van tekstborden en geen liederenmappen. De bedoeling is uiteindelijk dat het koorlid de liederen uit het hoofd kan zingen.

Contributie:
Deze bedraagt € 16,= per maand en wordt elke maand bij voorkeur via automatische incasso geïnd. Eventuele wijzigingen in de contributie worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering besproken en met algemene stemmen goedgekeurd.

Opzeggen:
Elke maand is het mogelijk om de lidmaatschap op te zeggen. De contributie wordt tot het einde van de maand doorberekend. Het opzeggen moet schriftelijk gebeuren ter attentie van het secretariaat. Daarnaast wordt de liederenmap ingeleverd en de inlogcode van de website verwijderd.

Menu