Contact

Waar repeteren wij
Momenteel telt ons koor 34 zangers en 3 muzikanten.
Wij repeteren elke dinsdagavond (van 20.30 tot 22.30 uur) in de zaal van “Cafe de Bocht”, Dorpsstraat 42, 4271 AC te Dussen.
De repetities vinden momenteel plaats onder leiding van Annemieke Kamphuis. Na afloop blijven velen van ons nog even nazitten om de kelen te smeren en bij te praten.

Boekingen en informatie
Het bestuur van Muiterij Kantje Boord.

Voorzitter: Peter Ribbers pcm.ribbers@gmail.com mob. +31(0)6-53704391
Secretaris: Bert Mouthaan bert.mouthaan@planet.nl mob. +31(0)6-53579460
Penningmeester: Frans van Dortmont  fransvandortmont@hotmail.com mob. +31(0)6-22440141
Activiteiten en public relations: Paul Bruinsma  paulbruinsma@kpnplanet.nl mob. +31(0)6-48511910
Voor boekingen: Andy Rochat mkboptredens@gmail.com mob. +31(0)6-22916956
Verkoop van onze CD’s: Frans van Dortmont fransvandortmont@hotmail.com mob. +31(0)6-22440141

Algemeen e-mailadres Muiterij Kantje Boord: info@muiterij-kantje-boord.nl

Adres: Stichting Instandhouding Zeemanslied
t.a.v. G. Mouthaan
Broeksestraat 2
4269VA Babyloniënbroek
Bankrekening: IBAN: NL63ABNA0515877824 t.n.v. Stichting Instandhouding Zeemanslied te Babyloniënbroek Kamer van Koophandel: 18053656
Menu